Art Architecture Project in Chiang Mai
(*Please scroll down for English)
 
การอภิปรายสาธารณะ ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 13:00 – 16:00 น.
ที่ Asian Culture Station 28/11 ถ.นิมมานเหมินท์ (ซอยข้างฮิลไซด์คอนโด 2), ต.สุเทพ, อ.เมือง, จ.เชียงใหม่
 
ผู้ร่วมอภิปราย    ชิเอะ คนโนะ, คัตสึฮิโระ มิยาโมโตะ, ยูกะ โอโนะเดระ, ณรงค์ โอถาวร, อรุณ ภูริทัต, ภรพัสุ ศิริคุรุรัตน์, มาซาชิ โซกาเบะ, อายาโกะ ยามาดะ และ อาคิโตะ ยามากุจิ
ผู้ดำเนินรายการ / ผู้แปล สิริพร ด่านสกุล
 

กำหนดการ
13:00 น.     เปิดรายการ และนำเสนอประเด็น โดย ชิเอะ คนโนะ, คัตสึฮิโระ มิยาโมโตะ, มาซาชิ โซกาเบะ และ อาคิโตะ ยามากุจิ
13:20 น.     อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
14:10 น.     พักครึ่ง
14:40 น.     การนำเสนอประเด็น โดย ณรงค์ โอถาวร, อรุณ ภูริทัต และ ภรพัสุ ศิริคุรุรัตน์
15:00 น.     อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
15:50 น.     ช่วงถาม-ตอบ
16:00 น.     จบรายการ
 
Art Architecture Project โครงการในความร่วมมือระหว่างศิลปินและสถาปนิก ซึ่งจัดโดย มูลนิธิที่นา, เจแปนฟาวน์เดชั่น และ Center for Contemporary Art, CCA Kitakyushu โดยมีการลงพื้นที่วิจัย 4 วัน ในเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 – 22 สิงหาคม 2560 เพื่อพัฒนาความคิดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่เอื้อต่อการพึ่งพาตนเองให้กับมูลนิธิที่นา และสำรวจข้อจำกัดของวิถีปฏิบัติแบบดั้งเดิม
 
การวิจัยมุ่งเน้นไปใน 3 ประเด็นความสนใจ ด้วยว่าโครงสร้างของพื้นที่ท้องถิ่นนั้นยังคงมีส่วนที่ไม่ได้รับการสำรวจอยู่ จึงควรทำความเข้าใจกระบวนการการก่อรูปเป็นภูมิทัศน์ขึ้นมา โดยต้องไม่มองจากการวางผังเมืองเท่านั้น แต่ต้องมองไปถึงสัมพันธบทที่มีต่อพื้นที่ชนบทด้วย นอกจากนั้นก็จะพิจารณาการเปลี่ยนผ่านของเมืองด้วยข้อสมมติฐานต่อกระบวนการของการเปลี่ยนรูป และการสืบค้นถึงลักษณะความบิดเบือนไประหว่างภูมิทัศน์ที่ต่างกัน และสุดท้ายอาหารพื้นถิ่นจะเป็นตัวชูโรงในการเชื่อมลักษณะของท้องถิ่นที่พบในโครงสร้างของเมือง/ภูมิทัศน์เข้ากับชีวิตประจำวัน
 
การอภิปรายสาธารณะที่ Asian Culture Station ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยนี้และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างคนจากหลากหลายพื้นเพด้วย

ผู้ริเริ่มโครงการ    ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช
ผู้ประสานงาน      อรุณ ภูริทัต, ปพนศักดิ์ ละออ และ โด่ง – เศรษฐพงษ์ กีรติวงศ์กำจร (มูลนิธิที่นา); ยูกะ โอโนะเดระ (เจแปนฟาวน์เดชั่น); อายาโกะ ยามาดะ (CCA Kitakyushu)

 
 
Art Architecture Project in Chiang Mai 

The Public Program: August 20th 2017   1 – 4 pm
The participants: Chie Konno – Katsuhiro Miyamoto – Yuka Onodera – Narong Othavorn – Aroon Puritat – Pornpas Siricururatana – Masashi Sogabe – Ayako Yamada – Akito Yamaguchi
Moderator / translator: Siriporn Dansakun

Schedule
13:00     Introduction / Presentation & Question posed by Konno, Miyamoto, Sogabe, Yamaguchi
13:20     Discussion
14:10     Break
14:40     Presentation & Question posed by Othavorn, Puritat, Siricururatana
15:00     Discussion
15:50     Q & A
16:00     The end

 
The Land Foundation, The Japan Foundation, and Center for Contemporary Art, CCA Kitakyushu present Art & Architecture Project in Chiang Mai. This is a collaborative project with artists and architects. The project starts with 4 days research in Chiang Mai, aiming to develop architectural ideas for a self-sustainable environment for the Land Foundation, and to explore the limits of conventional practice.

The research has three areas of focus. The structure of the local area is uncovered, through examination of how the landscape is constructed, not only in terms of city planning but also the relationship with the rural area. The transition of the city is considered through various hypotheses of the process of the transformation, through investigation of the deformation between the landscapes. Then the local food culture becomes a key element connecting the local characteristics that could be found in the structure of the city/landscape, with everyday life.

The open program of discussions/lectures forms part of the research, and will be a platform for exchange of ideas between the participants from various backgrounds.
 
Conceived by Rirkrit Tiravanija – Nobuo Nakamura (CCA Kitakyushu)
Coordinated by Aroon Puritat – Paphonsak La-or (The Land Foundation) – Dong (The Land Foundation) – Yuka Onodera (The Japan Foundation) – Ayako Yamada (CCA Kitakyushu)
Organized by The Land Foundation The Japan Foundation Center for Contemporary Art, CCA Kitakyushu
 

Participants:
Chie Konno completed her DrEng in architecture at Tokyo Institute of Technology and co-founded ‘teco’ with Rie Allison in 2015. Teco tries to traverse the social and institutional system through their practice at private residence, welfare facility, community planning, and art installation. Teco designed the exhibition venue of Japan Pavilion of Venice Biennale of Architecture 2016 that won a Special Mention award.

Katsuhiro Miyamoto pursues a new possibility of architecture, and attempts to go beyond the existing system both in his urban analysis such as Environmental Noise Element and in his practice including ‘Zenkai’ House, in which he reconstructed his family home after the Great Hanshin-Awaji Earthquake and religious facility. Miyamoto participated in Japan Pavilion of Venice Biennale of Architecture 1996 with other architects, and won Golden Lion. He is a professor of Osaka City University.

Narong Othavorn graduated with MArch from Architecture and Urban Culture Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, and he has practiced at Voets Architecen BV in Delft. Othavorn runs his own architecture design studio SO (Situation based Operation), and is editor of ‘art4d magazine’ since 2015.

Aroon Puritat received his Bacherlor’s Degree from Silpakorn University, and has extensive professional experience of architectural design and art project, that have been often featured in international magazines such as Wallpaper and Abitare. Puritat has also contributed many articles to art/design magazines.

Pornpas Siricururatana graduated with MEng in Architecture from University of Tokyo, and served as Cultural Officer and In-House architect at the Office of Contemporary Art and Culture, Ministry of Culture, Thailand. Pornpas also started her own practice with her partner in 2012 and is a lecturer at Kasetsart University since 2014.

Masashi Sogabe is co-founder of the architecture design office Mikan, that focuses on a broad range of projects from private residence and public building such as ‘mAAch ecute,’ a shopping mall which is the result of the transformation of a red-brick bridge dating back to the 1910’s, to exhibitions and product design. Sogabe served as Director of Architecture at Water and Land Niigata Art Festival (2015). He is a professor of Kanagawa University.

Akito Yamaguchi practiced at NIHON SEKKEI, inc after graduated from Osaka City University with MArch. In 2013 Yamaguchi founded his own design office Siinari Architecture Office.