วุธ ลีโน (เกิดเมื่อปี 2525 ที่กรุงพนมเปญ) เขาเป็นศิลปิน ภัณฑารักษ์ และผู้อำนวยการทางศิลปะของ Sa Sa Art Projects ที่เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งขึ้นมา ที่นั่นเป็นพื้นที่ที่ดำเนินงานโดยศิลปิน ซึ่งริเริ่มขึ้นมาโดยกลุ่ม Stiev Selapak ปฏิบัติการทั้งในทางศิลปะและงานภัณฑารักษ์ของเขานั้นมักจะมีลักษณะเป็นการสร้างความมีส่วนร่วม การสำรวจการเรียนรู้การทดลองเป็นหมู่คณะ และการแลกเปลี่ยนเสียงที่หลากหลายเข้ามาหากัน ความสนใจอันกว้างขวางของเขามีจุดร่วมกันอยู่ระหว่างเรื่องของจุลประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ ความนึกคิดของชุมชน และผลผลิตจากสถานการณ์ทางสังคม วุธ ได้รับทุน Fulbright (2013-15) ศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาโททางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะจาก The State University of New York ใน Binghamton

ขณะนี้ วุธ มีงานแสดงร่วมอยู่ในเทศกาล Biennale of Sydney (2018) ที่ Art Gallery of New South Wales ในฐานะของ Sa Sa Art Projects ตัวอย่างนิทรรศการศิลปะของเขาที่ผ่านมานั้น ได้แก่ Unsettled Assignments (2017) ในความร่วมมือกับ Sidd Perez ที่ SIFA ประเทศสิงคโปร์, Public Spirits (2016-17) ที่ CCA ในกรุงวอร์ซอ และ South by Southeast (2015 & 2016) ที่ Osage Gallery ในฮ่องกงซึ่งยังสัญจรไปแสดงต่อที่ Guangdong Times Museum เมืองกวางโจวด้วย ส่วนโครงงานด้านภัณฑารักษ์ก็ได้แก่ When the River Reverses (2017) ที่ Sa Sa Art Projects กรุงพนมเปญ, Oscillation (2016) ที่หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ และ Traversing Expanses (2014) ที่ SA SA BASSAC กรุงพนมเปญ ทั้งยังมีงานเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอย่าง Udaya: Journal of Khmer Studies และ Trans Asia Photography Review ซึ่งเขาเป็นสมาชิกคณะกรรมการบรรณาธิการด้วย

Vuth Lyno (b. 1982, Phnom Penh) is an artist, curator and Co-founding Artistic Director of Sa Sa Art Projects, an artist-run space initiated by Stiev Selapak collective. His artistic and curatorial practice is primarily participatory in nature, exploring collective learning and experimentation, and sharing of multiple voices through exchanges. His interest intersects micro histories, histories of photography, notions of community, and production of social situations. Vuth holds a Master of Art History from the State University of New York, Binghamton, supported by Fulbright fellowship (2013-15).

Vuth’s recent exhibitions include Biennale of Sydney (2018) with Sa Sa Art Projects, the Art Gallery of New South Wales; Unsettled Assignments (2017) in collaboration with Sidd Perez, SIFA, Singapore; Public Spirits (2016-17), CCA, Warsaw; and South by Southeast (2015 & 2016), Osage Gallery, Hong Kong & Guangdong Times Museum, Guangzhou. His recent curatorial projects include When the River Reverses (2017), Sa Sa Art Projects, Phnom Penh; Oscillation (2016), the Art Center of Chulalongkorn University, Bangkok; and Traversing Expanses (2014), SA SA BASSAC, Phnom Penh. His writing has been published in journals including Udaya: Journal of Khmer Studies and Trans Asia Photography Review, at which he is also an editorial board member.