Asian Culture Station

Asian Culture Station
28/11 Nimmanahaeminda Road, Tambon Su Thep, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50300

Mini Talk “เชียงใหม่-ใหม่: ณ รอยต่อสู่สมัยใหม่”
การบรรยายโดย สันต์ สุวัจฉราภินันท์
กำหนดการ: 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17:00 – 19:00 น.
สถานที่: Asian Culture Station นิมมานเหมินท์ เชียงใหม่

*Please scroll down for English information.

ล้านนาสิ้นสุดที่ตรงไหนในจินตนาการของเรา?
สิ่งที่เราเห็นรอบตัวทุกวันนี้ยังเกี่ยวข้องอะไรกับล้านนาบ้างไหม?

อาคารที่มีรูปลักษณ์พิเศษอย่างกลุ่มอาคารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนปรินส์รอแยลส์ กาดหลวง ตึกแถวบนถนนท่าแพและตามหัวถนนต่างๆ รอบคูเมือง ที่อายุอานามกลางเก่ากลางใหม่และอาจจะไม่ได้อยู่ต่อไปจนเข้าเกณฑ์โบราณสถานได้ แต่แท้จริงแล้วสถาปัตยกรรมเหล่านี้ก็ได้บันทึกความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของเมืองเชียงใหม่เอาไว้ และยังดำรงอยู่อย่างเงียบๆ จนเราแทบจะไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ได้ดังเช่นที่วัด วัง กำแพงเมือง ได้ส่งเสียงแสดงความเป็นล้านนาอยู่กับเราเสมอ

Asian Culture Station ขอชวนคุณมาปรับทัศนวิสัยต่อเมืองเชียงใหม่ในการบรรยายของแขกรับเชิญของเรา สันต์ สุวัจฉราภินันท์ นักวิชาการด้านสถาปัตยกรรม พื้นที่ และวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้เขียนหนังสือ “เชียงใหม่-ใหม่” งานสำรวจความเป็นสมัยใหม่ของเมืองเชียงใหม่ที่ได้เปิดปกหุ้มสถาปัตยกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ แล้วพลิกอ่านร่องรอยความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในช่วงตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 5 รวบล้านนาเข้าสู่สยาม มาจนถึงการบังคับใช้ พรบ. ผังเมืองเชียงใหม่ฉบับแรก (2427 – 2518) ประหนึ่งสถาปัตยกรรมเหล่านี้เป็นหลักฐานชั้นต้นของประวัติศาสตร์สังคมเมืองที่นำไปสู่สิ่งละอันพันละน้อยที่น่าสนใจได้อีกมากมาย

ค่าใช้จ่าย: ฟรีตลอดงาน
ภาษา: บรรยายเป็นภาษาไทย และ โดยมีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษตลอดงาน

—-

Mini Talk by Sant Suwatcharapinun
Chiang Mai-Mai: At the Threshold of Modernity
Date: Saturday, 18th November 2017, 5 – 7 PM
Venue: Asian Culture Station, Nimmanhaemin Road, Chiang Mai

In your imagination, where do you think ‘Lanna’ ends?
Are things we see around us related to ‘Lanna’ in any way?

Buildings with unique details, such as those found in Chiang Mai University, Prince Royal’s College, Warorot Market, as well as shophouses located on Tha Phae Road and at different corners of the city’s moat are often rather oldish and might not stand the test of time—at least, not long enough for them to meet the eligibility criteria to be listed as historic buildings. However, the architecture of these buildings managed to capture thoughts and feelings of people when Chiang Mai went through a severe transition period. In fact, it still continues to do so to these days, yet so quietly we can barely notice its existence. Places like temple, the royal residence, and city walls have always spoken to us the sound of Lanna.

Asian Culture Station is delighted to invite you to adjust your perception towards the city of Chiang Mai in the lecture by our guest speaker, Sant Suwatcharapinun, an academic in architecture, space, and contemporary culture. Suwatcharapinun is also an author of the book “Chiang Mai-Mai”—an exploration of the city’s modernity that uncovers the power of architecture in Chiang Mai. Flip the page and take a deeper look at the traces of social and economic transitions, since the time the Lanna Kingdom was annexed as part of Siam during the reign of King Rama V through to the enforcement of the first City Planning Act (1884-1975). It can be perceived that the remaining architecture serves as a primary source of urban history that leads to many other interesting discoveries.

The talk will be in English and interpreted into Thai. The Q&A session will alternate between the two languages.
Admission fee: Free of charge