Chiang Mai University Art Center

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

For English please scroll down.

สัมมนางานภัณฑารักษ์ในเอเชีย

 

ระยะเวลา: วันเสาร์ที่ 15 – วันจันทร์ที่ 17 July 2017 (3 วัน)

เวลาและสถานที่ (ดูสถานที่และแผนที่ด้านล่าง):

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-18.00 น.

โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น.

ห้องฝ้ายคำ, สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:00 – 16:00

ห้องบัวตอง, สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)

 

Asian Culture Station ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนา “งานภัณฑารักษ์ในเอเชีย” ที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจต่องานของภัณฑารักษ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น ศิลปิน ภัณฑารักษ์รุ่นเยาว์ นักจัดการศิลปะ หรือผู้มีอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ โดยเราได้เชิญภัณฑารักษ์มืออาชีพจาก สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และญี่ปุ่น มาเป็นวิทยากร

เชียงใหม่ เมืองวัฒนธรรมที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของเอเชียแห่งนี้ยังมีคนทำงานภัณฑารักษ์อยู่น้อยมาก ความแพร่หลายของความรู้ภาคปฏิบัติในงานของอาชีพนี้จึงไม่สมดุลกับความรู้ในการผลิตงานศิลปะ และส่งผลให้งานด้านภัณฑารักษ์ไม่สามารถตอบสนองศิลปะได้อย่างหลากหลาย จนบางครั้งศิลปินหรือผู้ทำงานในด้านที่ใกล้เคียงต้องผันตัวมาทำงานด้านนี้ทดแทนกันไป

ผู้ชมทั่วไปไม่เคยแน่ใจได้ว่าบทบาทและหน้าที่ของภัณฑารักษ์นั้นคืออะไรกันแน่? การสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งหวังที่จะลดช่องว่างทางความเข้าใจนี้ และต่อเติมความเป็นไปได้ให้งานภาคปฏิบัติของภัณฑารักษ์เป็นรูปเป็นร่างและแข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ เรายังใช้โอกาสจากการสัมมนามาจัดกิจกรรมให้ศิลปินและคนทำงานด้านศิลปะเข้ารับฟังความคิดเห็นต่องานของพวกเขาจากเหล่าวิทยากรที่เป็นภัณฑารักษ์มากประสบการณ์กันด้วย โดยเราจะเปิดให้ผู้ที่ทำงานศิลปะมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้กัน

การสัมมนาจะเป็นการบรรยายเพื่อนำเสนอกรณีศึกษาจากการทำงานของพวกเขา การเสวนาตามประเด็น และการฉายหนังที่จัดโปรแกรมโดยภัณฑารักษ์สายภาพยนตร์ ส่วนในวันสุดท้ายนั้นก็จะเปิดโอกาสให้ศิลปินและคนทำงานด้านศิลปะที่ต้องการรับรู้มุมมองต่องานของตนได้พบปะพูดคุยกับภัณฑารักษ์รับเชิญกันแบบตัวต่อตัว โดยจะจับคู่จากการพิจารณาแฟ้มงาน (portfolio) และสายงานให้เข้ากัน งานนี้เหมาะกับคนทำงานรุ่นเยาว์ที่ต้องการพัฒนาความสามารถ จนไปถึงผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการแลกเปลี่ยนความเห็น กับคนสายงานทางด้านศิลปะร่วมสมัย ศิลปะสื่อ ภาพยนตร์ และศิลปะการแสดง

*กิจกรรมนี้เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้น การพบภัณฑารักษ์แบบตัวต่อตัวในวันที่ 17 กรกฏานั้น ต้องสมัครล่วงหน้า

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2560
Asian Culture Station จะแจ้งผลการสมัครให้ทราบทางอีเมลภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ภัณฑารักษ์ที่เข้าร่วม

1. เม อาดาดล อิงคะวณิช, Centre for Research and Education in Arts and Media (CREAM), Westminster School of Media, Arts and Design, University of Westminster, ลอนดอน [ประเทศอังกฤษ/ไทย]
2.โจเซลินา ครูซ, Director and Curator at the Museum of Contemporary Art and Design, มะนิลา[ประเทศฟิลิปปินส์]
3. ถัง ฟุ เกวีน, independent curator – เชี่ยวชาญในงานสายการแสดง [ประเทศสิงคโปร์/ ไต้หวัน]
4. ฮาทานากะ มิโนรุ, NTT InterCommunication Center [ICC], โตเกียว – เชี่ยวชาญในงานสาย media arts [ประเทศญี่ปุ่น]

—-อ่านประวัติของภัณฑารักษ์ที่เข้าร่วมได้ที่นี่—-

โปรแกรม สถานที่ และตารางเวลา

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-18.00 น.
โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13:00-13.15 น.: การกล่าวแนะนำการสัมมนา
13.15-14.00 น.: การนำเสนอโดย ฮาทานากะ มิโนรุ, NTT InterCommunication Center [ICC], โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
14.00-14.15 น.: ช่วง ถาม-ตอบ
14.15-15.00 น.: การนำเสนอโดย โจเซลินา ครูซ, the Museum of Contemporary Art and Design, มะนิลา ประเทศฟิลิปินส์
15.00-15.15 น.: ช่วง ถาม-ตอบ
15.15-15.30 น.: พัก
15.30-16.15 น.: การนำเสนอโดย เม อาดาดล อิงคะวณิช, Westminster School of Media, Arts and Design, University of Westminster, ลอนดอน ประเทศอังกฤษ/ไทย
16.15-16.30 น.: ช่วง ถาม-ตอบ
16.30-17.00 น.: พัก
17.00-18.00 น.: โปรแกรมการฉายหนัง โดย เม อาดาดล อิงคะวณิช, ตามด้วยการถาม-ตอบ

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น.
ห้องฝ้ายคำ, สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)

13.00-13.45 น.: การนำเสนอโดย ถัง ฟุ เกวี๋ยน, ภัณฑารักษ์อิสระ ประเทศสิงคโปร์
13.45-14.00 น.: ช่วง ถาม-ตอบ
14.00-14.15 น.: พัก
14:15-15.00 น.: หัวข้ออธิปราย – How Artists and Curators Collaborate?
ผู้ร่วมอภิปราย: ฮาทานากะ มิโนรุ และ โจเซลินา ครูซ
พิธีกร: สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา
15.00-15.15 น.: ช่วง ถาม-ตอบ
15.15-15.30 น.: พัก
15.30-16.30 น.: หัวข้ออธิปราย – Curatorial Work and its Potential
ผู้ร่วมอภิปราย: เม อาดาดล อิงคะวณิช และ ถัง ฟุ เกวี๋ยน
พิธีกร: Sebastien Tayac
16.30-17.00 น.: ช่วง ถาม-ตอบ

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:00 – 16:00
ห้องบัวตอง, สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)
การสนทนาแบบตัวต่อตัว 5 รายการ ครั้งละ 30 นาที ศิลปินและคนทำงานด้านศิลปะจำนวนไม่เกิน 20 คน ที่ได้รับคัดเลือกจากการสมัครจะได้สนทนากับภัณฑารักษ์ในสายงานเดียวกัน เพื่อนำเสนองานและสอบถามคำแนะนำสำหรับการพัฒนางานให้ตรงเป้าหมาย กิจกรรมนี้เปิดรับผู้มีประสบการณ์ทำงานศิลปะมาตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป

เกี่ยวกับผู้จัด

Asian Culture Station (ACS) คือสถานีแวะพบที่มีไว้ให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติในเอเชียซึ่งรวมถึงประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นไปในทางศิลปะและวัฒนธรรม ACS ให้บริการสถานที่สำหรับการร่วมมือกันทำงาน จัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานีเพื่อเพิ่มความสนใจต่องานสร้างสรรค์ของศิลปิน และให้ข้อมูลด้วยเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ กับวัตถุชั้นต้นเพื่อการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวในภูมิภาค ACS ร่วมดำเนินการโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น เอเชียเซ็นเตอร์ องค์กรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติของญี่ปุ่น กับ CAC – Chiang Mai Art Conversation กลุ่มคนทำงานทางศิลปะ ที่จะมาร่วมทำสำนักงานในสถานีแห่งนี้ด้วย ACS ที่เชียงใหม่ถือเป็นหนึ่งในสามสถานที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับเจแปนฟาวน์เดชั่น เอเชียเซ็นเตอร์ อีกสองสถานีตั้งอยู่ที่ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ และนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

http://asianculturestation.cac-art.info | facebook.com/AsianCultureStation

สถานที่และแผนที่

1. โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ถนน นิมมานเหมินท์

อีเมล์: [email protected]
โทรศัพท์: 053 218 280
เฟสบุค: CMUartcenter
เวบไซต์: http://cmuartcenter.finearts.cmu.ac.th

2. ห้องฝ้ายคำ/ห้องบัวตอง, สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)
239 ถนน นิมมานเหมินท์, เมืองเชียงใหม่

อีเมล์: [email protected], [email protected]
โทรศัพท์: 053 942 881-4, 081 882 6411
เวบไซต์: http://www.uniserv.cmu.ac.th

 

-ENGLISH-

Curatorial Practice in Asia Symposium

Duration: Saturday-Monday, 15-17 July 2017 (3 days)

Time and location (see location and map below):

Saturday 15 July 2017, 1-6 pm
Auditorium Room, Chiang Mai University Art Center

Sunday 16 July 2017, 1-5 pm
Fai Kham Room, University Academic Service Center (UNISERV CMU)

Monday 17 July 2017, 1- 4 pm
Bua Tong Room, University Academic Service Center (UNISERV CMU)

Asian Culture Station is delighted to invite you to a symposium on “Curator Practice in Asia”. The event aims to raise understanding of how curators work in Asia to general audiences including artists, young curators, art managers and people who with art-related careers. The invited curators are from the UK, the Philippines, Singapore and Japan. (Please read curatorsbiographies below for more details)

As one of the top cultural cities in Asia, Chiang Mai has quite a limited number of curators, thus resulting in less practical knowledge of this profession in comparison to the art production/presentation knowledge. A small number of curators also lead to low variety of practice. Artists or practitioners from other related careers are occasionally obliged to act as curator to substitute for what we are lacking.

The confusion regarding the role of curator and its practice among the general audiences occurs from time to time. The symposium hopes to bridge the gap of this requiring role and give a wider range of possibilities of how the practice can form and grow well. Besides, we would like to take this opportunity for local artists/art practitioners to hear a reflection on their art practice from invited experienced curators. We encourage artists/art practitioners who have at least 3 years experience in the field to apply for an open call.

The symposium consists of curator presentations by using case studies from their practices, panel discussion by topics, and film screening program (by a film curator). In addition, on the last day, there will be an open opportunity for artists and art practitioners who would like to get reflection on their work to have an exclusive one-on-one meeting with invited curators. The selection criteria for this one-on-one meeting are the quality of the applicant’s portfolio and its relevance to the expertise of invited curators. We encourage applicants who seek to improve their practice in the area of contemporary fine arts, media arts, film and performance to apply.

*This event is free of charge and open to the public except the one-on-one meeting on the July 17, which need to apply in advance.

The deadline of the application is June 30, 2017
Asian Culture Station will inform the successful applicants via email by July 5, 2017.

Participating curators

  1. May Adadol Ingawanij, Centre for Research and Education in Arts and Media (CREAM), Westminster School of Media, Arts and Design, University of Westminster, London [Thailand/ United Kingdom]
  2. Joselina Cruz, Director and Curator at the Museum of Contemporary Art and Design, Manila [The Philippines]
  3. Tang Fu Kuen, independent curator – specialize in performance [Singapore/ Taiwan]
  4. Hatanaka Minoru, NTT InterCommunication Center [ICC], Tokyo – specialize in media arts [Japan]

—-Read the biography of the curators here—-

Program, location and schedule

Saturday 15 July, 13.00-18.00
At Auditorium Room, Chiang Mai University Art Center

13:00-13.15: Introduction speech of the Symposium
13.15-14.00: Presentation by Hatanaka Minoru, NTT InterCommunication Center [ICC], Tokyo
14.00-14.15; Q&A
14.15-15.00: Presentation by Joselina Cruz, the Museum of Contemporary Art and Design, Manila
15.00-15.15; Q&A
15.15-15.30: Break
15.30-16.15: Presentation by May Adadol Ingawanij, Westminster School of Media, Arts and Design, University of Westminster, London
16.15-16.30; Q&A
16.30-17.00; Break
17.00-18.00; a film program by May Adadol Ingawanij, followed with Q&A

Sunday 16 July, 13.00-17.00
At Fai Kham Room, University Academic Service Center, Chiang Mai University (UNISERV CMU)

13.00-13.45: Presentation by Tang Fu Kuen, independent curator
13.45-14.00; Q&A
14.00-14.15: Break
14:15-15.00: discussion – How Artists and Curators Collaborate?
Speakers: Hatanaka Minoru and Joselina Cruz
Moderator: Sutthirat Supaparinya
15.00-15.15; Q&A
15.15-15.30: Break
15.30-16.30: discussion – Curatorial Work and its Potential
Speakers: May Adadol Ingawanij and Tang Fu Kuen
Moderator: Sebastien Tayac
16.30-17.00; Q&A

Monday 17 July, 13.00-16.00
At Bua Tong Room, University Academic Service Center (UNISERV CMU)

There will be a total of 5 sessions, each taking 30 minutes for a one-on-one meeting. From a maximum of 20 selected artists/art practitioners, the applicant will get to meet 1 of the 4 featured curators with similar practice. The participants can take this opportunity to present their work, ask for advice in order to improve their practice, or seek to achieve their specific goals. We encourage artists/art practitioners who have at least 3 years of experience in the field to apply.

 

About organizer

Asian Culture Station

Asian Culture Station (ACS) is a gathering depot for citizens to build a sustainable relationship and to enrich mutual understanding between Thailand and other Asian nations including Japan. Focusing on arts and culture in particular, ACS provides a co-working space for collaboration, on & off site events for people’s appreciation of artistic endeavors, and information through sets of publications and first-hand materials for further study on the region. ACS is co-operated by the Japan Foundation Asia Center, Japan’s principal organization for cultural exchange, and Chiang Mai Art Conversation, an energetic artist collective whose office is also newly established within the station. Co-organized with the Japan Foundation Asia Center, ACS in Chiang Mai is one of the three venues in Southeast Asia. The other two stations are in Yangon, Myanmar and Ho Chi Minh City, Vietnam.

http://asianculturestation.cac-art.info
www.facebook.com/AsianCultureStation  

 

LOCATIONS and MAPS

1. Auditorium Room, Chiang Mai University Art Center, Nimmanhemin Road

Email: [email protected]
Phone: 053 218 280
Facebook: CMUartcenter
Website: http://cmuartcenter.finearts.cmu.ac.th

2. Fai Kham Room/ Bau Tong, University Academic Service Center, Chiang Mai University (UNISERV CMU)
239 Nimmanhemin Road, Mung Chiang Mai, 50200,Thailand

Email: [email protected], [email protected]
Phone: 053 942 881-4, 081 882 6411
Website: http://www.uniserv.cmu.ac.th