อุบัติการณ์และความเปลี่ยนแปลง: ศิลปะร่วมสมัยในกัมพูชา
การบรรยายโดย วุธ ลีโน
กำหนดการ: วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:00 – 19:00 น.
สถานที่: Asian Culture Station ถ.นิมมานเหมินท์ จ.เชียงใหม่
*Please scroll down for English

Asian Culture Station ยินดีนำเสนอการบรรยายโดย วุธ ลีโน ศิลปินทัศนศิลป์ ภัณฑารักษ์ และผู้อำนวยการทางศิลปะของ Sa Sa Art Projects ที่เขาร่วมก่อตั้งขึ้นมา

การบรรยายนี้เป็นการแนะนำและยกกรณีตัวอย่างให้ทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมสมัยของประเทศกัมพูชา หลังจากการได้รับเอกราชคืนจากฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1953 กรุงพนมเปญก็กลายมาเป็นเมืองสมัยใหม่ที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคขึ้นมา ช่วงเวลานั้นถือว่าเป็น “ยุคทอง” ของทั้งสถาปัตยกรรมเขมรรูปแบบใหม่ ภาพยนตร์ ดนตรีร็อคแอนด์โรล งานออกแบบ และทัศนศิลป์ ซึ่งก่อตัวขึ้นมาจากอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติและการย้อนมองท้องถิ่นใหม่

ยุคทองนั้นสิ้นสุดลงในคริสต์ทศวรรษ 1970 ด้วยฝีมือของรัฐบาลที่กองทัพอเมริกาหนุนหลังซึ่งตามมาด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยกลุ่มเขมรแดงผู้ล้างบางเมืองหลวงแล้วต้อนคนทั้งประเทศเข้าสู่สังคมกสิกรรม ปัญญาชน 90% รวมถึงศิลปิน ถูกสังหาร เสียชีวิต หรือต้องหนีออกนอกประเทศ แม้เขมรแดงจะล่มสลายลงในปี ค.ศ. 1979 แต่ความขัดแย้งระหว่างขั้วอำนาจต่างๆ ยังคงคุกรุ่นจนถึงคริสต์ทศวรรษ 1990 กว่ากัมพูชาจะกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกได้อีกครั้งก็หลังจากสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี ค.ศ. 1993 ซึ่งศิลปะร่วมสมัยในกัมพูชาเองก็ได้กลับเข้าสู่เวทีโลกด้วยเช่นกัน

ค่าใช้จ่าย: ฟรีตลอดงาน
ภาษา: อังกฤษโดยมีล่ามแปลเป็นภาษาไทยตลอดงาน

Emergence and Transformation: Contemporary Art in Cambodia
Mini Talk by Vuth Lyno
Saturday 26 May 2018, 5 – 7 pm
at Asian Culture Station, Chiang Mai, Thailand

Asian Culture Station is pleased to invite you to a talk by Vuth Lyno, visual artist, curator, and co-founding Artistic Director of Sa Sa Art Projects.

This is an introduction to a history of Cambodian contemporary art accompanied with case studies. After Cambodia gained independence from France in 1953, the capital of Phnom Penh transformed into one of the foremost modern cities in the region. It was a “golden age” of New Khmer Architecture, cinema, rock ‘n’ roll, design and visual arts, shaped by influences of foreign cultures and revisiting of the local.

The era was ended by the American-backed military government in 1970, which was followed by the 1975’s genocidal Khmer Rouge regime who abandoned the capital and introduced a nation-wide, extreme agrarian society. About 90% of the intellectuals including artists were killed, died or fled abroad. When the Khmer Rouge fell in 1979, conflicts between political factions persisted until 1990. After the 1993’s new constitution, Cambodia re-opened world’s market economy, and Cambodian contemporary art has grown and re-entered the international stages.

Vuth Lyno will share his perspective on how Cambodian contemporary art emerged and transforms over the course of history. He will also continue to work with ACS for an exhibition project later this year.

The talk will be mainly in English and interpreted into Thai. The Q&A session will alternate between the English and Thai languages.

Admission fee: Free of charge