Nimman 1 Room (5th Floor), @ Nimman Convention Centre

One Nimman, Chiang Mai, Thailand

Symposium on International Art Biennales/Triennales in Southeast Asia Context
※ For English please scroll down.
สัมมนานานาชาติ: เทศกาลศิลปะนานาชาติทุกสอง-สามปีในบริบทของอุษาคเนย์
ระยะเวลา : วันเสาร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 (2 วัน)
เวลา: 13:00 – 17:00 น.
สถานที่: ห้องนิมมาน 1, ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, ชั้น 5, โครงการวันนิมมาน, เชียงใหม่
Asian Culture Station ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนา “เทศกาลศิลปะนานาชาติรายสอง-สามปีในบริบทของอุษาคเนย์” ที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจต่องานเทศกาลศิลปะรายสอง-สามปีให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน ภัณฑารักษ์รุ่นเยาว์ นักจัดการศิลปะ หรือผู้มีอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ โดยเราได้เชิญ ผู้อำนวยการ ภัณฑารักษ์ และ ตัวแทนของเทศกาลจากทั้งประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และญี่ปุ่น มาเป็นวิทยากร
ปีนี้องค์กรในประเทศไทยหลายแห่งกำลังจะจัดเทศกาลศิลปะนานาชาติรายสองปีขึ้นพร้อมกันถึงสามเทศกาลโดยมิได้นัดหมาย นั่นคือ เทศกาล Bangkok Biennial 2018, Bangkok Art Biennale 2018 และ Thailand Biennale 2018 แต่ละเทศกาลต่างก็มีทิศทางและยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันไป แต่ก่อนที่เทศกาลแรกจะเริ่มต้นขึ้น เราอยากเชิญชวนผู้สนใจทั่วไป มาทำความรู้จักกับเทศกาลประเภทนี้ของประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ว่ามีจุดมุ่งหมาย ปรัชญา ขบวนการสร้างนิทรรศการ การนำเสนอความเป็นท้องถิ่น/ต่างถิ่น/อุษาคเนย์ในเวทีนานาชาติ เรื่องราวความสำเร็จกับความล้มเหลว รวมถึงปัญหาและทางแก้ไข วิทยากรที่เราเชิญมาร่วมเสวนาเป็นผู้มีบทบาทแตกต่างกันไปในแต่ละเทศกาล ทั้งเป็นผู้จัด ผู้วิจัย และภัณฑารักษ์ของเทศกาลรายสอง-สามปีทั้งตั้งแต่ครั้งแรก ครั้งถัดมา หรือที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต พวกเขาจึงมีมุมมองต่อเทศกาลที่เขาทำงานด้วยต่างกันไปตามบริบทของตำแหน่งการทำงาน ธีมของเทศกาล เมืองที่จัดงาน และปัจจัยอื่นๆ การสัมมนานี้จึงจะเป็นการบรรยายเพื่อนำเสนอกรณีศึกษาจากการทำงานของพวกเขา และการเสวนาตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
หากท่านกำลังต้องการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเทศกาลศิลปะนานาชาติรายสอง-สามปีในเอเชีย โดยเฉพาะงานที่ว่าด้วยอุษาคเนย์ในเวทีนานาชาติ การสัมมนานี้จะช่วยให้ท่านได้ค้นหาตอบจากผู้มีประสบการณ์เหล่านี้ ทั้งยังมุ่งหมายที่จะต่อเติมโอกาสในทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่สนใจจะทำงานเป็นผู้จัดเทศกาลศิลปะนานาชาติรายสอง-สามปีในอนาคตให้ได้เห็นความเป็นไปได้ที่หลากหลายไว้ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อชุมชนนั้นๆ
วิทยากร
Alia Swastika [อินโดนีเซีย] ภัณฑารักษ์ 2011 Biennale Jogja XI/ Equator # 1 [http://biennalejogja.org] เมืองยกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
Zoe Butt [เวียดนาม] ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ The Factory Contemporary Arts Centre นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม และภัณฑารักษ์ Sharjah Biennial 14 [http://www.sharjahart.org] เมืองชาร์จาห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ดร. กฤติยา กาวีวงศ์ [ไทย] ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ หอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย และภัณฑารักษ์ Gwangju Biennale 2018 เมืองควังจู ประเทศเกาหลีใต้
ดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี [ไทย] อาจารย์สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Fram Kitagawa [ญี่ปุ่น] ผู้อำนวยการใหญ่ของ Echigo-Tsumari Art Triennale และ Setouchi Triennale หมู่เกาะเซโตอุจิ ประเทศญี่ปุ่น
※ อ่านประวัติวิทยากรและพิธีกรได้ที่นี่: https://goo.gl/stqSSa
※ กิจกรรมนี้เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีที่นั่งจำนวนจำกัด โปรดสำรองล่วงหน้าทาง goo.gl/bfdfkn หรือ [email protected]

วัน สถานที่ และตารางเวลา

→ วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 – 17:00 น.
ห้องนิมมาน 1, ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, โครงการวันนิมมาน
■ 13:00 – 13:10 การกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมนาและแนะนำการสัมมนา
■ 13:10 – 13:40 การกล่าวนำประวัติและความเป็นมาของเทศกาลศิลปะนานาชาติทุกสอง/สามปี โดย ดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี, อาจารย์สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ, คณะวิจิตรศิลป์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ประเทศไทย]
■ 13:40 – 14:25 การนำเสนอโดย Fram Kitagawa [ญี่ปุ่น] ผู้อำนวยการใหญ่ของ Echigo-Tsumari Art Triennale และ Setouchi Triennale หมู่เกาะเซโตอุจิ [ประเทศญี่ปุ่น]
■ 14:25 – 14:40 ช่วง ถาม-ตอบ
■ 14:40 – 14:55 พัก
■ 14:55 – 15:40 การนำเสนอโดย Alia Swastika, ภัณฑารักษ์ เทศกาลศิลปะนานาชาติทุกสองปี the 2011 Biennale Jogja XI/ Equator # 1, เมืองยกยาการ์ตา [ประเทศอินโดนีเซีย]
■ 15:40 – 15:50 ช่วง ถาม-ตอบ
■ 15:50 – 16:00 พัก
■ 16:00 – 17:00 หัวข้ออภิปราย – Art Biennales/Triennales: the Balance of Local Expression and Tourists Impression
ผู้ร่วมอภิปราย:Fram Kitagawa และ ดร.กฤติยา กาวีวงศ์
พิธีกร: ดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี, อาจารย์สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ, คณะวิจิตรศิลป์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ประเทศไทย]

→ วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 – 17:00 น.
ห้องนิมมาน 1, ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, โครงการวันนิมมาน
■ 13:00 – 13:45 การนำเสนอโดย ดร.กฤติยา กาวีวงศ์, ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ หอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน กรุงเทพฯ และ ภัณฑารักษ์ เทศกาลศิลปะทุกสองปี Gwangju Biennale 2018 ประเทศเกาหลีใต้ [ประเทศไทย และเกาหลีใต้ ]
■ 13:45 – 14:00 ช่วง ถาม-ตอบ
■ 14:00 – 14:45 การนำเสนอโดย Zoe Butt, ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ The Factory Contemporary Arts Centre, โฮจิมินท์ ซิตี้ [ประเทศเวียดนาม] และ ภัณฑารักษ์ เทศกาลศิลปะทุกสองปี Sharjah Biennial 14 [http://www.sharjahart.org] เมืองซาร์จาห์ [สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์]
■ 14:45 – 15:00 ช่วง ถาม-ตอบ
■ 15:00 – 15:15 พัก
■ 15:15 – 16:30 หัวข้ออภิปราย – Art Biennales/Triennales in Southeast Asia Context
ผู้ร่วมอภิปราย: Alia Swastika และ Zoe Butt
พิธีกร: สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ, ผู้ก่อตั้ง ฟิล์ม กาวัน
■ 16:30 – 16:45 ช่วง ถาม-ตอบ
■ 16:45 – 17:00 สรุปและจบการสัมมนา


Symposium on International Art Biennales/Triennales in Southeast Asia Context
Duration: Saturday 23 – Sunday 24 June 2018 (2 days)
Time: 13:00 – 17:00
Location: Nimman 1 Room, Floor 5, @Nimman Convention Centre, One Nimman, Chiang Mai, Thailand
Asian Culture Station is pleased to invite you to attend the Symposium on International Art Biennales/Triennales in the Southeast Asia Context. This two-day event offers an opportunity to accumulate knowledge and promote greater understanding of art biennales/triennales for all participants: artists, curators, young curators, art managers or art-related professionals. Our featured speakers include distinguished directors, curators, and representatives of various art biennales/triennales from Thailand, Indonesia, Vietnam and Japan.
This year, three art biennales will be held at around the same time by different organizations in Thailand—namely Bangkok Biennale 2018, Bangkok Art Biennale 2018, and Thailand Biennale 2018 — each with its own direction and strategy. Before the first biennale is to take place, we invite interested individuals to familiarize themselves with the unique art event that is a biennale/triennale by drawing on examples from other countries in Asia. The symposium will look at the objectives, philosophies, exhibition development processes, presentations in the local/foreign/Southeast Asia in the international arena contexts, success and failure stories, and problems and solutions. Our invited speakers have played various roles in exhibition development — organizer, researcher, and curator of first-time, continuing, and upcoming future biennales/triennales. As such, they all have different views on exhibition design and management, stemming from the variety of roles each of them has played, the themes of the various exhibitions and the geographical locations, and other relevant factors. This symposium offers a lecture with case studies from featured speakers’ personal experiences together with a panel discussion that covers a range of related topics.
If you are someone who wants to be more well-versed in art biennale/triennales in Asia—especially in Southeast Asia—this symposium offers you a platform to actively participate and seek answers to your questions from people with first-hand experience. This symposium also hopes to open practical work opportunities for anyone interested in organizing an international art biennale/triennale in the future, and to explore all the different possibilities to find the best options for any community.
Speakers are
Alia Swastika, curator of the 2011 Biennale Jogja XI/Equator #1 [http://biennalejogja.org], Yogyakarta [Indonesia]
Zoe Butt, Artistic Director, The Factory Contemporary Arts Centre, Ho Chi Minh City, and curator of Sharjah Biennial 14 [http://www.sharjahart.org] Sharjah [Vietnam and United Arab Emirates]
Gridthiya Gaweewong (Ph.D), director of the Jim Thompson Art Centre, Bangkok, and curator of Gwangju Biennale 2018, South Korea [Thailand]
Thasnai Sethaseree (Ph.D), professor in the Media Arts and Design Division, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University [Thailand]
■ Fram Kitagawa, the general director of the Echigo-Tsumari Art Triennale and Setouchi Triennale, Setouchi Island [Japan]
※ Read biography of speakers and moderators: https://goo.gl/stqSSa
※ All are welcome, no admission charge. Limited seats are available, please make a reservation through goo.gl/bfdfkn or [email protected]

Date, Venue, and Schedule

→ Saturday 23 June, 2018, 13:00 – 17:00
Nimman 1 Room, @Nimman Convention Centre, One Nimman
■ 13:00 – 13:10 Symposium Welcome and Introduction
■ 13:10 – 13:40 Introduction to the history and background of international art biennales/triennales by Thasnai Sethaseree (Ph.D), professor in the Media Arts and Design Division, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University [Thailand]
■ 13:40 – 14:25 Fram Kitagawa, the general director of the Echigo-Tsumari Art Triennale and Setouchi Triennale, Setouchi Island [Japan]
■ 14:25 – 14:40 Q&A session
■ 14:40 – 14:55 Break
■ 14:55 – 15:40 Presentation by Alia Swastika, curator of the 2011 Biennale Jogja XI/Equator #1 [http://biennalejogja.org], Yogyakarta [Indonesia]
■ 15:40 – 15:50 Q&A session
■ 15:50 – 16:00 Break
■ 16:00 – 17:00 Panel discussion on “Art Biennales/Triennales: the Balance of Local Expression and Tourists Impression
Panellists: Fram Kitagawa and Gridthiya Gaweewong (Ph.D) Moderator: Thasnai Sethaseree (Ph.D), professor in the Media Arts and Design Division, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University [Thailand]

→ Sunday 24 June, 2018, 13:00 – 17:00
Nimman 1 Room, @Nimman Convention Centre, One Nimman
■ 13:00 – 13:45 Presentation by Gridthiya Gaweewong (Ph.D), director of the Jim Thompson Art Centre, Bangkok, and co-curator of Gwangju Biennale 2018 [Thailand and South Korea]
■ 13:45 – 14:00 Q&A session
■ 14:00 – 14:45 Presentation by Zoe Butt, Artistic Director, The Factory Contemporary Arts Centre, Ho Chi Minh City, and curator of Sharjah Biennial 14 [http://www.sharjahart.org] Sharjah [Vietnam and the United Arab Emirates]
■ 14:45 – 15:00 Q&A session
■ 15:00 – 15:15 Break
■ 15:15 – 16:30 Panel discussion on “Art Biennales/Triennales in Southeast Asia Context
Panelists: Alia Swastika and Zoe Butt
Moderator: Sittha Lertpaiboonsiri, Founder of Film Kawan
■ 16:30 – 16:45 Q&A session
■ 16:45 – 17:00 Symposium Summary and Closing

Interpreters: 

Mr. Jeff Moynihan, RCSD – The Regional Center for Social Science and Sustainable Development
Ms. Ting Chu, independence interpreter and illustrator
Mr. Yasunari Kumakai, Art Front Gallery, Tokyo