The Ending of Asian Culture Station,
(but the Conversation continues…)

กำหนดการ: วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17:00 – 20:00 น.
สถานที่: Asian Culture Station (ถนนนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม่)

※ Please scroll down for English

เจแปนฟาวน์เดชั่น เอเชียเซ็นเตอร์ และ เชียงใหม่ อาร์ทคอนเวอร์เซชั่น มีความยินดีเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมสุดท้ายของโครงการ Asian Culture Station (ACS) ซึ่งเป็นโครงการที่เราได้จัดทำร่วมกันเป็นเวลา 3 ปีแล้ว

ACS ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน สร้างความร่วมมือและปฏิบัติการในทางวัฒนธรรมร่วมสมัยกับผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากประเทศในเอเชียตะวันออกเชียงใต้และญี่ปุ่น โดยโครงการมีความตั้งใจที่จะตั้งอยู่ในเมืองที่มีความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมแต่ไกลห่างจากศูนย์กลางของประเทศ อย่างเชียงใหม่

เรามีความตั้งใจที่จะสานเครือข่ายชุมชนศิลปะระหว่างคนทำงานศิลปะ องค์กร และผู้ชมทั่วไปในภูมิภาค โดยสร้างการพบปะในพื้นที่นี้ และก่อให้เกิดความมีส่วนร่วมผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยโครงการที่ผ่านมาแล้ว รวมทั้ง ชุดของ 14 Mini Talks, 3 สัมมนานานาชาติ, 5 นิทรรศการ, 1 การแสดง และชุดของ 4 การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านการเขียนเกี่ยวกับศิลปะ นอกจากนั้น โครงยังได้ให้บริการชุมชนทางศิลปะได้เข้ามาใช้ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต และขอใช้พื้นที่สำหรับกิจกรรมสาธารณะ, การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ และการพบปะพูดคุยระหว่างผู้เชี่ยวชาญโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ในวันสิ้นสุดโครงการนี้ ด้วยความรู้สึกขอบคุณทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับโครงการ Asian Culture Station มาเป็นอย่างดีตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดตัว ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เราจึงขอเชิญชวนผู้ที่เคยร่วมงานกับโครงการและผู้สนใจทั่วไปมาร่วมเป็นเกียรติให้กับโครงการอีกครั้ง ในรูปแบบร่วมเสวนาโต๊ะกลมแบบเป็นกันเอง เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะในเชียงใหม่ที่ผ่านมาในรอบสามปีนี้และอนาคตอันใกล้ เพื่อร่วมกันผลักดันความเป็นไปได้ที่ชุมชนศิลปะของเราได้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

นอกจากนั้นเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้จะถูกใช้งานในโครงการเป็นอาทิตย์สุดท้าย เราจึงได้เชิญศิลปินกลุ่ม Chiang Mai Collective มาสร้างนิทรรศการ เฉพาะพื้นที่ขึ้น โดยจะเป็นนิทรรศการที่ใช้ชื่อว่า “Aesthetic of Error”

– เข้าร่วมกิจกรรมฟรี –

The Ending of Asian Culture Station, but the Conversation continue…
Date: Sunday 31st March 2019 | 5 – 8 PM
Venue: Asian Culture Station (Nimmanhemin Road, Chiang Mai)

The Japan Foundation Asia Center and Chiang Mai Art Conversation are pleased to invite you to the last public event of Asian Culture Station which has been operated altogether for three years.

The establishment of ACS introduces a venue for exchanging and collaboration of arts and cultures in the region especially among Southeast Asia countries and Japan. It was our intention that ACS should be located in a rich culture but in a non-capital city like Chiang Mai. It was aimed to be a juncture among art people, organizations, and general audiences in the region by people’s constant gatherings at this venue and their active participation through various events. The events organized by the ACS project in the past included a series of fourteen Mini Talks, three international symposiums, five exhibitions, four film screening events, one film festival, one performance event and a series of four art writing workshops. Besides, ACS provides an oppotunity for art community to access our library, internet and allows the public to use the venue for many events, workshops, and meetings with no charge.

On the last day, with our appreciation to receive your warm welcome to Asian Culture Station since its opening on the 26 August 2016, we would like to invite you to join a casual roundtable in order to exchange opinions about the current situation of Chiang Mai art scene in the last three years and the near future. This will give us a chance to update each other situation and together drive a movement that takes strength to our art community in the future.

Furthermore, since it will be the last week of ASC to use this space. We will invite “Chiang Mai Collective” to visit and create a site-specific artwork. The one-day exhibition is titled “Aesthetic of Error”.

– Free entry –